Friday, 10 March 2017

KIBATARI


Utangulizi

Nilipokuwa nasoma hizo beti za Kibatari nimepata faraja kuona kuwa Wazanzibari wamejifunza kujicheka na hii ni ishara nzuri. Huku kunashusha shinikizo la damu na huleta kicheko moyoni na kicheko huleta nuru katika uso. Nuru nayo huangaza pote.

Kibatari
Ewe wangu kibatari 
Utulize moyo wako 
Wewe bado u mzuri
Liondowe sononeko 
Umeme ulinighuri 
Kukusahau mwenzako 
Lakini sasa tayari
Takutafuta uliko

Na mie takugomeya
Nitoe kiburi chako
Wa Zeco ushazoweya
Huo ndo kiasi chako
Sasa kaka subiriya
TANESCO kiboko yako

Kibatari kibatari 
Sikama sijakikubali
Kimelea wasomi  mahiri 
Hata huwezi amini
Swali langu jamani 
Naomba mnijibuni
Wenye kosa ati ni walipaji kwani?

Suali hili ni kubwa
Liende mbele sambamba
Siku, wiki Na mwezimbamba
Mifuko yetu mwairamba

Tuelezwe kwa makini Kosa hili ni la naniiii?
Mbona mwababaisha sana huku mkifunga goli porini
Kibatari nakupenda Ila utaua jamaniiiii
  
Ndugu yenu kibatari
Sitaki chenu kiburi
Mlinitupa duhuri
Kwa hiyo yenu ghururi

Na nyingi zenu shururi
Niliweza zisubiri
Nikawa kama kaburi
Wala hamnidhukuri

Mlikuwa mwafikiri
Kuwa mimi ni faqiri
Wapi wenu uhodari
Na ule ujemedari

Nawapeni tahadhari
Kosa msilikariri
Munitundike vizuri
Kwenye uzi wa haririPost a Comment